Kruse Smith

For mange kommer Paradis Brygge til å bli et paradis!

Nå er Kruse Smith i gang med salget av leilighetene på Paradis Brygge som kommer til i ligge rett sør for Strømsbrua.

Med moderne lavblokker som i sin utforming gjenspeiler den tradisjonelle bebyggelsen på Våland og Storhaug, knytter Paradis Brygge sammen de to bydelene på området hvor blant annet den gamle godsterminalen til NSB lå.

Melvær&Co fikk oppdraget med å utvikle navn, logo, grafisk profil, strategi og aktiviteter for sosiale medier, nettside og annet markedsmateriell til dette spennende prosjektet. Førende for løsningen vår er beliggenheten. Rett i sjøkanten med bare en gangsti mellom bygg og bølgeskvulp var det naturlig å gi Paradis Brygge et maritimt preg basert på tradisjonelle skipsflagg.

Les mer om prosjektet på paradisbrygge.no

Flere prosjekter fra Kruse Smith

Melvær og Co