MELVÆR&CO
NEDRE BANEGATE 41
4014 STAVANGER
POST@M-CO.NO
+47 48 14 88 88
Universitet i Stavanger
Grafiske byggeklosser i et univers av muligheter

Vi fikk i oppdrag å videreutvikle den grafiske profilen til Universitetet i Stavanger. Målet var å vise hvordan et utdanningsløp endres og utvikles i løpet av studietiden. Løsningen ble å tilføre profilen grafiske ”byggeklosser” som gjenspeiler denne dynamikken. Resultatet er en profil som er mer leken og ungdommelig – men samtidig offisiell og seriøs. Alt etter hvilken kontekst profilen skal brukes i.