Ja til mer buss på Nordmøre!

04.02.2013

Nyhet: Interaktiv versjon av Kommunelovens §39a

Visste du at dersom du klarer å samle 300 underskrifter kan du få kommunestyret til å behandle en sak du er brennende engasjert i?

Melvær & Lien har på oppdrag for Kommunal og Regionaldepartementet utviklet en interaktiv versjon av Kommunelovens § 39a. Løsningen er utviklet i samarbeid med Last Friday AS.

Gjennom å samle rett antall underskrifter har du som innbygger i en kommune eller et fylke rett til å sette en sak på den politiske dagsorden. Det eneste du ikke kan kreve er at vedtaket blir akkurat slik du ønsker deg. Men uten å foreslå en sak blir det i hvert fall ikke slik du ønsker!
Det hele er ganske enkelt. Du må bo i den kommunen eller det fylket saken gjelder for og så må du altså samle inn underskrifter fra minst to prosent av innbyggerne. Det betyr minimum 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket. Ungdom under 18 år kan også foreslå saker, så dette er grasrotdemokrati på sitt aller beste! Underskriftene kan du samle via Twitter, Facebook eller google+. Eller på papirmåten om du ønsker det.

Du kan fremme saker som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. I praksis betyr dette oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen er engasjert i, både lovpålagte og frivillige oppgaver.

Sjekk ut https://minsak.no

Melvær og Co