LHL Hjerneslag

Digital støtte for slagrammede

Koronapandemien har ført til færre rehabiliteringstilbud, isolasjon og usikkerhet for mange slagrammede og deres pårørende. 

Derfor har det vært svært meningsfylt for oss å bistå LHL Hjerneslag, Stavanger universitetssjukehus og LHL hjerneslag Ung Rogaland med å lage digitale verktøy som skal gjøre det lettere å håndtere utfordringer i hverdagen etter hjerneslag i denne situasjonen.

Prosjektet har bakgrunn i at slagrammede, personer med ervervet hjerneskade og pårørende har behov for informasjon og tips til øvelser og mestringsteknikker. Smitteverntiltakene har redusert muligheten for å gi denne veiledningen gjennom fysiske møter, og det oppsto et behov for å nå disse gruppene på andre måter. 

Støtte fra Stiftelsen Dam gjorde det mulig å produsere materiell som vil dekke dette behovet. 

Selv om restriksjonene lempes på eller forsvinner, gir digital veiledning mulighet til å nå fram til alle som av ulike årsaker ikke kan møte til temamøter eller treningsaktiviteter.

Sammen med MNFF spesialist i nevrologisk fysioterapi Margrethe Traa, AFMR Lassa, Stavanger universitetssjukehus og LHL Hjerneslag har vi utviklet en digital brosjyre, og små animasjonsfilmer som viser egentrening i hverdagsaktivitet. Materiellet bygger på erfaring med brukernes utfordringer og behov – og animasjonene gjør det også lettere å nå slagrammede som opplever nedsatt leseevne.  

Vi la vekt på at animasjonene skulle være enkle å forstå. Minimalistiske illustrasjoner som kun viser essensielle øvelser gir en god formidling. Vi valgte en illustrasjonsstil som ivaretar dette, men som likevel tilførte varme og menneskelighet og viser at slagrammede også kan være unge mennesker. Arthur Bernings tydelige stemme ga også produksjonene en hverdagslig nærhet.

Flere prosjekter fra LHL Hjerneslag

Melvær og Co