Sparebankstiftelsen SR-Bank

For alle! – en film om å bli inkludert

Sparebankstiftelsen SR-Bank bruker allmennyttige midler for å hjelpe barn som lever i utenforskap. Gjennom initiativet FOR ALLE! koordineres innsatsen til ulike aktører som jobber for å inkludere barn i sosiale og kulturelle aktiviteter. Målet er at ingen skal falle utenfor på grunn av økonomi.

Filmen retter seg mot beslutningstakere som jobber med barns levevilkår. Den skal kjøres i sosiale medier og stiftelsens øvrige kanaler. Filmen skal også inngå i presentasjoner på møter og konferanser.

Flere prosjekter fra Sparebankstiftelsen SR-Bank

Melvær og Co