Hero

Ny logo som endres i takt med omverdenen

Hero er Norges største private aktør innen mottak, opplæring og integrering av flyktninger. De ønsket en ny visuell identitet som skulle speile det nære samspillet de som profesjonell leverandør har med enkeltmenneskene de jobber med å hjelpe. De møter hver flyktning som individ.

Løsningen ble en dynamisk logo som bygger på to elementer:
1. Hero, satt opp i stram typografi, representerer den solide og konstante organisasjonen.
2. Et dynamisk mønster av prikker og myke former skal symbolisere menneskene Hero jobber med.

Samtidig er Hero sterkt preget av en global virkelighet i konstant endring. Derfor endrer logoen seg også, i takt med verdensbildet Hero forholder seg til. I digitale flater (hero.no) genereres prikkemønsteret fortløpende ut fra reell flyktningestatistikk og migrasjonsmønsteret i åtte europeiske land.

Heros mangfold inspirerte fargevalget. Logoen består av av lilla (organisasjonen) og grønt (menneskene de jobber for). Der disse overlapper, oppstår den opprinnelige blåfargen som har fulgt Hero siden oppstarten i 1987. Denne symboliserer at Hero ikke er komplett uten begge elementene.

I tillegg til dynamisk logo på nettsiden, er logoen animert til bruk i andre digitale flater (mail, powerpoint etc.). En statisk versjon av logo brukes i trykkmateriell.

Flere prosjekter fra Hero

Melvær og Co