Hidden Songs

Juleønsket ble oppfylt!

Arbeidet ble utført som en del av en kampanje vi kjørte over jul, hvor vi oppfylte et juleønske. De som ønsket arbeid utført av oss, skulle skrive en post på vår Facebook-vegg med en minibrief. Etter jul kåret vi en vinner av denne gaven – som ble en logo til bandet Hidden Songs.

Slik som musikken deres ønsket de en logo som var inspirert av klassiske rockeband fra 90-tallet. Vi sto veldig fritt til utforming og idé, å lenge det fungerte i svart/hvitt.

Målet var å skape en enkel og gjenkjennelig logo, som gav samspill mellom visuell uforming og navnets betydning. Ideen kom fra navnet selv. Ved å gjemme “songs” inn i “hidden” klarte vi å skape en logo med et moderne utrykk, men som tydlig har røtter fra 90-tallet. Vi tok inspirasjon fra, dekonstruksjon og the new-ugly. Utgangspunktet til logoen startet med diverse black sans serif fonter. Forabeidet til logoen var veldig analogt, hvor klipping, liming, scanning var en stor del av prosessen før digitaliseringen ble utført. For å få de negative og positivie flatene i logoen til å spille sammen, måtte vi justere og endre både form og proposjoner. Lesbarheten til logoen var en viktig faktor, men ikke første prioritet i og med at navnets betydning skulle avspeiles i utformingen.

Flere prosjekter fra Hidden Songs

Melvær og Co