Sparebanken Vest

Hjertebank identitet

Kunde:
Sparebanken Vest.

Oppgave/utfordring:
En del av det samfunnsnyttige arbeidet til Sparebanken Vest er samlet i konseptet Hjertebank. 7 lokasjoner får 1 million hver og lokale lag og organisasjoner oppfordres til å søke om midler. Vinnerne på hvert sted kåres på en stor konsert med kjente nasjonale artister.

Vår oppgave var å gi konseptet en ny og helhetlig grafisk identitet.  

Løsning:
Vår løsning var å illustrere hjertet som banker – lidenskapen som ligger til grunn for ildsjelene som skal belønnes for sin innsats. Samtidig ville vi synliggjøre de positive ringvirkningene dette skaper i de ulike lokalsamfunnene. Hjertet symboliserer ildsjeler, flinke folk og gode historier – lag på lag.

Målet for den grafiske løsningen var at pulsen skulle oppleves både på analoge og digitale flater. 

Flere prosjekter fra Sparebanken Vest

Melvær og Co