IK Group

Innovative Know-How

IK Group er en industribedrift med kunnskapen og kompetansen til å utvikle svært innovative løsninger til energisektoren. Vi har hatt gleden av å gjennomføre en gjennomgripende revisjon av selskapets merkevareplattform og en kraftig modernisering av den grafiske profilen. 

Farger
Hovedfargen til IK Group er mørk blå, og denne er blitt videreført. Flere av de innovative produktene har detaljer i en sterk rosa. Denne har vi valgt å ta i bruk som et moderne og tydelig signalelement i både profil og kommunikasjon. 

Illustrasjonsstil 
Vi har utviklet en enkel illustrasjonsstil til både ikoner og i animasjoner. Mange av ikonene tar i bruk sirkler som refererer til rør, «pipelines» og «hullet» i logoen.

Animasjoner
Animasjonsstilen tar i bruk både profilfargene og den linjebaserte illustrasjonsmaneren. Animasjonene bidrar til å formidle et enda mer utfyllende bilde av IK Group og AOGV – Add On Gate Valve – som er ett av deres innovative fokusprodukter. 

Salgspresentasjoner 
Utfordringen med gode presentasjoner er å overholde identiteten, gi plass til informativt innhold og ta høyde for underlag av varierende kvalitet. Dessuten må det være visuelt «pusterom» mellom tung teknisk info. 

Vi har lagt vekt på å løfte fram sentrale budskap samtidig som presentasjonene ikke gjøres teksttunge. Tekstene underbygges også av illustrative fotografier og/eller konkrete produktbilder.

Flere prosjekter fra IK Group

Melvær og Co