”Face lift” på navn og profil

Flyttingen tilbake til Valberggaten 2 markerer også en endring i navnet vårt: Nå heter vi kun Melvær & Lien. Det betyr ikke at vi har droppet vårt arbeid med innovasjon, men at vi tar konsekvensen av at vi i hverdagen kalles nettopp Melvær & Lien. Navnejustering og flytting var dessuten to gode grunner for å oppgradere vår grafiske profil og nettsider.

Melvær og Co