Fredrik Hermansens Minnefond

Til kamp mot marint avfall

Stiftelsen Fredrik Hermansens Minnefond ble etablert da 24 år gamle Knut Fredrik Hermansen Lea døde i en dykkerulykke. Havet var Fredriks store lidenskap, og gjennom fridykking ble han dypt engasjert i miljøutfordringene på og under havoverflaten. Fondet skal føre dette engasjementet videre.

Fredriks mor og fondets leder, Cathrine Hermansen, ønsket å lage en film som kunne nå et bredt publikum – både nasjonalt og internasjonalt. Budskapet skulle være at marin forsøpling i økende grad entrer næringskjeden og havner på tallerkenen vår.

Humor var viktig for Fredrik Hermansen, og gjennom å bruke nettop humor som grep laget vi en film som skiller seg vesentlig fra andre filmer om emnet. Dette har bidratt til at miljøer som vanligvis ikke er engasjerer seg for miljøsaken har likt, kommentert og delt.

Filmen har nådd over 800 000, hovedsaklig gjennom organisk spredning i sosiale medier, og kommenteres og deles fortsatt daglig – 3 mnd etter lansering. 

Flere prosjekter fra Fredrik Hermansens Minnefond

Melvær og Co