Norled

Nytt rederiflagg

Moderne, fremtidsrettet og maritimt

Da det Stavanger-baserte rederiet Norled ble solgt sommeren 2019, ble rederiflagget igjen hos tidligere eier DSD. I konkurranse med flere andre byrå vant vi oppdraget med å lage nytt flagg og skorsteinsmerke.

Vi var veldig stolte da vi 19. desember fikk være med på å ”avduke” det nye flagget for rederiets vel 1000 ansatte.

Navnet Norled består, og det nye flagget beholder fargene rødt, hvitt og blått – som en tydelig referanse til en lang og stolt norsk rederihistorie.

Rederiet er opptatt av at det er alle de dyktige medarbeiderne i selskapet som er Norled, og det var derfor viktig å involvere disse i prosessen. En bred referansegruppe fra ulike deler av selskapet var med i arbeidsmøtet i oppstarten, og har gitt verdifulle innspill flere ganger underveis i prosessen.

- Det er alltid sterke følelser knyttet til et rederiflagg, på samme måte som til en logo, og vi er glade for at vi gjennom en god og grundig prosess har lykkes med å skape et nytt flagg som vi mener rommer de egenskapene ved Norled som vi ønsker å formidle og som vi er skikkelige stolte av, sier konsernsjef Ingvald Løyning i Norled.

Vi har lagt vekt på å designe et flagg som fremstår som enkelt i form og farge, og er godt synlig på avstand.

Hovedtanken da vi startet med designprosessen var at vi ønsket å foredle ledestjernen fra det gamle flagget og kombinere denne formen med en stilisert N for Norled. Dette har skapt et nytt symbol som framstår som en kompassnål, der den røde pilen peker mot Nord. Symbolet kan også minne om et elektrisitetssymbol, noe vi mener passer godt med Norled som et fremtidsrettet og miljøfokusert rederi. Andre assosiasjoner er fjell og fjord, seil og skip mot horisonten.  

Implementeringen av det nye flagget og skorsteinsmerket vil starte opp i 2020 og pågå gradvis frem til sensommeren 2020.

Flere prosjekter fra Norled

Melvær og Co