Olje- og energidepartementet

Digitalt Faktaunivers for «oljå»

Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet sitter på et rikt innholdsarkiv, de produserer nyhetssaker, har statistikk og oppdatert innhold knyttet til Norsk Petroleumsnæring. Vår oppgave i dette prosjektet var å gjøre denne enorme mengden informasjon tilgjengelig og brukervennlig også for målgruppen og nødvendigvis jobber i Oljebransjen til vanlig. Samtidig skulle vi erstatte det trykte tidskriftet «Faktaheftet» og gjøre det digitalt.

Gjennom research, brukerforståelse og workshops sammen med kunden jobbet vi frem denne løsningen. Et krav fra kunden var å også ivareta «magasinfølelsen» for den målgruppen som leste det trykte tidsskrivet Faktaheftet tidligere – noe vi hadde fokus på i designet.

Flere interessante problemstillinger dukket opp underveis, for eksempel: «Hvordan presentere og navigere tunge og krevende produksjonstall og feltdata, som data fra Ekofisk-feltet på mobiltelefon?» eller «Hvordan tenker en journalist som leter etter fakta rundt Mongstad?»

Et spennende og faglig krevende prosjekt innen design og interaksjonsfaget – som vi er svært fornøyd og stolte av sluttresultatet på! 

norskpetroleum.no

Flere prosjekter fra Olje- og energidepartementet

Melvær og Co