Stavanger universitetssjukehus

Oppslagsverk i barneanestesi

For Helse Stavanger og Stavanger universitetssjukehus fikk vi jobben med å utforme en håndbok i barneanestesi.

Boken, som er 14X14 cm, skal være et oppslagsverk for leger og sykepleiere som de kan ha med seg i lommen på arbeidsuniformen. 

Et bidrag til pasientsikkerhet
Dette er et alfabetisk ordnet oppslagsverk med huskelister og oppdatert informasjon om medisineringsdoser. Her finner man raskt fram til korrekt informasjon. Det er lagt vekt på god lesbarhet, og boken er utstyrt med spiralisert rygg slik at den blir liggende flatt når den er i bruk. For at håndboken skal tåle travle dager, har den et vaskbart cover.

Håndlagde illustrasjoner
Selv om dette først og fremst skal være et operativt verktøy med konkret informasjon, har vi også forsøkt å gi håndboken et hyggelig og vennlig uttrykk. Derfor lagde vi illustrasjoner som bidrar til et mer personlig preg. 

Bok som app
Håndboken er blitt godkjent som et verktøy i appen «My medical books». Dermed vil denne håndboken også bli tilgjengelig for alle sykehusansatte i Norge.

Flere prosjekter fra Stavanger universitetssjukehus

Melvær og Co