Petoro

ONS 2012 – Fokus på modne felt og modne oster

Petoro forvalter lisensene Staten eier på norsk sokkel. På ONS 2012 fokuserte Petoro på modne olje- og gassfelt hvor det raskt må investeres kraftig for å utnytte ressursene optimalt. Konseptet for all kommunikasjon på og rundt standen ble: ”Lite tid. Mye igjen”. Sammen med gode argumenter for at de modne feltene fikk besøkende servert modne oster og innsikt  i hvorfor de blir bedre med tiden. Vi lagde også en fast-draw film som klarer å legge komplekse økonomiske og tekniske forhold fram på en enkel og forståelig måte.

Flere prosjekter fra Petoro

Melvær og Co