Rogaland fylkeskommune

Ny visuell identitet

Rogaland fylkeskommune trengte en ny visuell identitet som var tilpasset regelverket for universell utforming.  

Fylkeskommunen er opptatt av å være en imøtekommende forvalter av viktige samfunnsoppgaver på vegne av innbyggerne i Rogaland.

Det er svært viktig at informasjon om disse tjenestene kommer godt ut til alle innbyggerne i Rogaland. Universell utforming sikrer at informasjon på nettet blir tilgjengelig også ovenfor brukergrupper som har lese- og skrivevansker, utfordringer med hukommelse og konsentrasjon, eller som bruker leselist eller skjermleser.

I tillegg ønsket Rogaland fylkeskommune at den nye identiteten skulle reflektere hele fylket. 

For å gjenspeile bredden i fylkeskommunens oppgaver, valgte vi å bygge profilen opp rundt ulike grafiske bølgemønstre. De er den grafiske gjengivelsen av lyder fra fylket.

Vi tok opp alle mulige lyder – alt fra menneskesorlet i store folkemengder, vind, bølger, latter og så videre. Deretter ble lyden «transkribert» grafisk og gjort om til bærende elementer i den nye profilen. De grafiske elementene og ‘lydbiblioteket’ er et dynamisk utgangspunkt som skal vokse i omfang og utvikles over tid, slik at identiteten kan utvikles i takt med at Rogaland og vi som bor her er i utvikling og endring.

Som en del av prosessen ble også selve våpenskjoldet til fylkeskommunen strammet opp og utstyrt med en mer tidsriktig typografi og i tråd med universell utforming.

Flere prosjekter fra Rogaland fylkeskommune

Melvær og Co