SESAM

SESAM har fått en identitet som oser styrke og trygghet

SESAM – eller Regionalt senter for eldremedisin og samhandling som er det fulle og hele navnet – hadde behov for en ny visuell profil og forbedring av det grafiske materiellet.  

SESAM ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen eldremedisin. I dag er SESAM blant de ledende institusjonene innen forskning på blant annet demens. 

Vår løsning
SESAM er en del av Stavanger Universitetssjukehus som er en del av Helse Vest. For å unngå en «jungel» av logoer med ulike symboler, valgte vi å lage en ren tekstlogo. Samtidig er den være tydelig, skarp og kraftfull. 

SESAM er en advokat for en sårbar samfunnsgruppe. Derfor skal dette være en energisk og sterk logo som oser selvtillit og «attitude». Målet er å skape trygghet. 

En naken A
I sin forskning jobber SESAM for å avdekke nye sammenhenger. Inspirert av dette valgte vi å hente fram bokstaven A i en «avkledt versjon». 

De skrå formene er med på å gi logoen dynamikk og et framtidsrettet uttrykk. Dette tas også opp i bokstaven E. Dermed får logoen balanse i det som skiller seg ut. 

Grafiske støtteelementer
For å gjøre profilen anvendelig i ulike sammenhenger og på en rekke virkemidler, utviklet vi et sett med grafiske støtteelementer. De kan brukes hver for seg eller kombineres. Elementene gjenspeiler nettverk, samhandling og inkludering. 

Profilen kompletteres av en varm og positiv fargepalett. Summen gir SESAM et tydelig og vitalt uttrykk som bidrar til mer synlighet både i faglige miljøer og offentligheten.

Flere prosjekter fra SESAM

Melvær og Co