Sporløs

Sporløs identitet

Kunde:
Sporløs er en bedrift startet av to idealistiske brødre som vil at vi skal redusere vår bruk av plast.

I tillegg til å holde holdningsskapende foredrag henvender Sporløs seg til utelivsbransjen og tilbyr alternative forbruksvarer i gjenvinnbare materialer: papirsugerør, bioplast, tannbørster og paraplyer lagd av bambus etc.

Oppgave/utfordring:
Å utvikle en logo/grafisk identitet som får fram visjonen om å redusere karbonavtrykket – med andre ord: Leave Nothing.

Løsning:
Utgangspunktet for logotypen er en organisk form som indikerer endring over tid – å ikke setter varige spor. 

Typografien er en sammenhengende linje/tråd. Trekker man i tråden, påvirkes helheten, og navnet viskes ut.

Identiteten skal fungere sammen med en rekke organiske materialer. For å få maksimal lesbarhet og kontrast brukes kun sort og hvitt i identiteten. 

Flere prosjekter fra Sporløs

Melvær og Co