Stavanger Sentrum

Merkestrategi og profil som samler selvstendige aktører

Utfordring:
Utfordringen til Stavanger Sentrum AS er å få mest mulig oppmerksomhet for sine medlemsbedrifter og sine aktiviteter. Oppgaven var å skape et helhetlig inntrykk av Stavanger som sentrum, og en profil som medlemsbedriftene selv kan benytte i egen markedsføring.

Etter en grundig merkeprosess landet man på følgende grunnsteiner:

Byens personlighet/verdier:

  • Raus
  • Easy going
  • Sjarmerende
  • Livlig
  • Ekte

Visjon:
Vi skal gjøre Stavanger til Norges kjekkeste by.

Merkeløftet skal gjenspeile motsetningene som preger byen:
Lille store Stavanger

Grafisk uttrykk:
Logosymbolet til Stavanger Sentrum er utformet som midtpunktet i en sirkel.

Den visuelle profilen tar utgangspunkt i nettopp dette sterke symbolet og gir det liv. Symbolet animeres slik at bylivets energi bobler fram og sprenger rammene. Logoen pulserer som Stavangers eget hjerte og skaper positiv energi som sprer seg – akkurat som ringer i vann.

Det er laget et sett med collager som viser lag på lag av liv og kvaliteter. Disse er bygget opp av en kombinasjon av farger, illustrasjoner, foto, grafikk og maling. Farge- og bildebruk varierer og underbygger årstider, kampanjeperioder, høytider, stemninger og skiftende trendbilder. Det gir stor variasjonsbredde på både statiske og animerte flater.

Flere prosjekter fra Stavanger Sentrum

Melvær og Co