Trodahl Arkitekter

En logo forenklet til sine minste byggeklosser

Utfordring:
Et arkitektkontor leverer alt fra de enkleste oppdrag til de mest komplekse bygg. Trodahl Arkitekter ønsket en ny profil som skulle vare lenge. Den skulle gjenspeile profesjonaliteten til selskapet, og den skulle være enkel i bruk på alle typer flater og i alle mulige størrelser.

Arkitektkontoret ble etablert i 2001 og har kontor avdeling både i Sandnes og Oslo. Dette er et allsidig arkitektkontor med et stort spenn i oppdragsporteføljen. I tillegg til nybyggerier arbeider de mye med rehabiliteringsprosjekter.

Løsning:
En logo forenklet til sine minste byggeklosser. Den nye logoen er bygget opp av elementer fra forbokstavene T og A. De framstår som en forenklet signatur og grafiske byggeklosser inspirert av plantegninger. Vi har valgt en fargepalett inspirert av materialene Trodahl ofte benytter seg av. 

Flere prosjekter fra Trodahl Arkitekter

Melvær og Co