Helse Stavanger

Verktøy for samvalg ved psykisk sykdom

Nasjonal helse- og sykehusplan er regjeringens strategi for realisering av pasientens helsetjeneste. Målet er at pasientene skal være aktive deltakere i helsehjelpen de mottar. De skal kunne kommunisere med tjenesten digitalt, og samvalg involverer brukeren aktivt i avgjørelser om sin behandling. 

Sammen med Helse Stavanger har vi laget et verktøy som forklarer personer med psykisk sykdom hva denne arbeidsformen går ut på og hvordan den virker. 

Et viktig mål har vært å finne fram til tydelig budskapsformidling – selv i situasjoner der pasienten for eksempel kan ha sterkt nedsatt konsentrasjonsevne. 

Løsningen er en pedagogisk lettfattelig animasjon som understøtter budskapet med symbolbærende illustrasjoner. Animasjonen er utviklet i nært samarbeid med behandlere og erfaringskonsulenter ved Helse Stavanger. 

Resultatet er at både bruker og pårørende skal blir sett og hørt – og møtt med ord som de forstår.

Flere prosjekter fra Helse Stavanger

Melvær og Co