Xait

Ny sterk profil

Teknologiselskapet Xait ønsket å fornye merkevaren sin. De leverer produktet XaitPorter som er et samskrivingsverktøy for større organisasjoner. XaitPorter gjør det enklere og raskere for en gruppe å utvikle store anbud, rapporter etc. Xait er et relativt lite selskap med hovedsete i Stavanger og avdelinger i USA, men har en rekke store internasjonale selskaper på kundelisten. Ny identitet skulle understreke selskapets produktkvalitet og leveransedyktighet.  

Vi bygde den nye profilen rundt X. Et grafisk sterkt uttrykk som lar selskapet stå fram med selvsikkerhet og trygghet.

Streker blir brukt for å knytte sammen elementer i kommunikasjonen og på den måten dramatisere funksjonen til produktet XaitPorter som knytter sammen personene som jobber i løsningen.

Xait ønsker å synliggjøre sitt norske opphav – uten å gjøre noe stort vesen ut av det. Derfor valgte vi å bruke bilder av norsk natur og skog som elementer i profilen og kommunikasjonen.

Flere prosjekter fra Xait

Melvær og Co