Publikumshopp på 20 %

19.05.2016

Desember 2014 innledet vi et samarbeid med Musikkselskapet Nordvegen (Munor) som sysselsetter og organiserer profesjonelle musikere i Nord-Rogaland. De fem fast ansatte musikerne utgjør Munorensemblet.

Ved oppstart av samarbeidet satte vi oss et felles mål å øke ensemblets publikumstall med 10 % i løpet av 2015-sesongen. Ferske tall viser at vi sammen har klart det dobbelte! 

Melvær&Co har fått bidra langt inn i ensemblets prosesser, både strategisk og kreativt. I tillegg har vi levert design av programhefte og hjulpet med promoteringstiltak og drahjelp på sosiale medier. 

Vi har i fellesskap funnet fram til en smidig samarbeidsmodell som fungerer godt i forhold til kulturlivets smale budsjetter. Nå ser vi fram til å jobbe med ensemblet enda en sesong!

Melvær og Co