Petoro

Petoro på ONS – stoppeffekt og refleksjon

Det er krevende å kommunisere økonomiske størrelser på 100 årlige milliarder i et messemylder, der den ene skjermanimasjonen slår den neste i hjel.

Så vi gikk rett på sak, og skrev like godt budskapet «Three seconds» på veggen – med bokstaver laget av 10 000 helt ekte kronestykker. Dette tilsvarer 3 sekunders gjennomsnittlig kontantstrøm fra Petoros portefølje. Mer bokstavlig går det ikke an å vise penger i statskassa! Installasjonen av pengene målte 2 x 4,5 meter, og etter messen ble de tre sekundene plukket ned og gitt til årets TV-aksjon.

Sentralt på standen var også «the tree of trust». Hovedtemaet for ONS 2022 var nettopp «trust», og besøkende ble oppfordret til å skrive ned hva tillit er og representerer for dem. Responsen var overveldende.

Standbygger: NPG
Lysdesign og audiovisuell leveranse: Hove West

Flere prosjekter fra Petoro

Melvær og Co