Sparebanken Vest

Familiebanken

Bakgrunn:
Reposisjonere Sparebanken Vest (SPV) som “Familiebanken”. Dreie fokus fra produkt, vestlandsnatur og glatte bankbilder til mennesker og livshendelser som målgruppen i større grad vil kjenne seg igjen i.

Ønske:
Færre bankkontorer og fl. digitale tjenester skaper avstand til kundene. SPV ønsker likevel å formidle nærhet.

Løsning:
Kampanjen er designet for å utnytte det håndholdte mobilformatet best mulig. 90 % av alle mobilvisninger er i høydeformat. Derfor ønsket vi å utforske vertikale Facebook-annonser som bruker hele skjermen.

Idé:
La filmens hovedpersoner kommunisere rett i ruta, aktivisere glassflaten mellom bruker og bank. Skape en opplevd nærhet og bryte gjennom all støyen i sosiale medier. Filmene gir et ujålete innblikk i ulike familiesituasjoner.

Resultat:
SPV oppnådde godt engasjement rundt filmene. Mange kommentarer og tagginger fra folk som kjente seg igjen i situasjonene og slik var med å spre budskapet om Familiebanken. 

Flere prosjekter fra Sparebanken Vest

Melvær og Co