Xait

Jobb hvor du vil med XaitPorter

Hovedproduktet til softwareselskapet Xait er XaitPorter. Dette er en løsning hvor mange personer kan jobbe parallelt i ett og samme «dokument». Det kan være omfattende anbud, søknader og lignende. 

Industriell løsning
XaitPorter er en velprøvd løsning som blant annet brukes av de fleste oljeselskapene til å skrive sine konsesjonssøknader når myndighetene legger ut nye områder på norsk sokkel.  

Total jobbfrihet – total kontroll
Filmen vi laget sammen med Vinterfilm, demonstrerer hvordan teamet kan jobbe sammen i XaitPorter uavhengig av hvor de befinner seg. Hvordan de har ulike roller og hvordan prosjektansvarlige har total kontroll over framdrift og status i alle delleveranser. 

Et filmprosjekt som også er et fotoprosjekt
«Alle» bedrifter har som regel ikke nok (eller gode nok) bilder til bruk i sin markedskommunikasjon. Derfor benyttet vi anledningen under filminnspillingen til å ta få tatt et bredt utvalg av bilder som kan benyttes i alle mulige markedsføringssituasjoner. Et godt bibliotek til senere bruk. 

Flere prosjekter fra Xait

Melvær og Co