Rogaland fylkeskommune

Hvordan bygge ned terskler

Rogaland Fylkeskommunes mobbeombud og elev- og lærlingombud jobber for å ivareta rettighetene til ungdom i videregående skole. De ønsket å bli mer synlige for elevene, og bygge ned terskelen for å ta kontakt.

Vi valgte å legge vekt på ansiktene bak titlene. Trenger du hjelp, er det en person du kontakter, ikke et kontor. Et menneske som er der for deg og dine rettigheter.

Vi utviklet vi en rekke virkemidler med et visuelt utrykk som er uformelt og direkte, og langt fra byråkratisk.

Logosymbolet viser en O for ombud, men også en omsluttende ring som indikerer fellesskap og omsorg. Det danner grunnlag for en felles logo, og individuelle logoer for hvert av ombudene når de opptrer hver for seg.

Verktøykassen vi utviklet består av: logo, foto, grafisk profil, brosjyre, roll-ups, plakater og presentasjonsmaler. Vi la vekt på å velge et brosjyreformat som lett kunne puttes i lomma uten at alle behøver å få det med seg.

Flere prosjekter fra Rogaland fylkeskommune

Melvær og Co