Rogaland fylkeskommune

Lyden av god opplæring

Vær den du er - bli hva du vil

Videregående skoler i Rogaland scorer rekordhøyt på undersøkelser om godt opplæringsmiljø. Rogaland fylkeskommune ønsket å vise både dette og mangfoldet av studievalg elever kan velge mellom når de skal søke videregående opplæring.

Sammen med Vinterfilm har vi filmet elever fra alle kanter av fylket vårt. Sweet Music laget låt av lydopptakene. Resultatet vises både på kino og i sosiale medier for å minne ungdommer og foreldre på både søknadsfrist og store valgmuligheter. 
 

Flere prosjekter fra Rogaland fylkeskommune

Melvær og Co