Årets viktigste julekort

16.12.2020

Helse Vest ønsket å vise sine 30 000 medarbeidere at innsatsen de legger ned i frontlinjen mot pandemien blir sett og verdsatt. Covid-19 påvirker arbeidshverdagen mange forskjellige yrkesgrupper i helseforetakene, og har vært krevende for mange. 

Vi spurte gatekunstneren Pøbel, som blant annet er kjent for verket «The Lovers», om han ville lage ett kunstverk som var dedikert til medarbeiderene i Helse Vest. Han takket umiddelbart ja, og satte stor pris på muligheten til å bidra og si takk til helsearbeiderne våre:
– Helsearbeidere er helt essensielle i mitt perspektiv, uavhengig om vi er i en kritisk pandemisituasjon eller ikke. Hver enkelt helsearbeider bidrar til å skape en grunnleggende trygghet i et samfunn som ellers er preget av jag etter penger og fravær av menneskeverd. 

Motivet, som har fått plass på årets julehilsen til de ansatte i Helse Vest, symboliserer folkets takk til helsearbeiderne – med den klemmen vi alle skulle ønske vi kunne gi akkurat nå.

Melvær og Co