FOKUS på fremtiden!

19.11.2013

Talisman har vært i Norge i ti år. 500 superengasjerte medarbeidere og 35 utvinningstillatelser på norsk sokkel gjør Talisman Norge til et olje- og gasselskap som deltar i alt fra leting, utbygging og drift.

Vi har jobbet med Talisman i 7 år. Sammen vant vi beste lille stand på ONS 2012, og i forbindelse med jubileet i år lanserte vi det nye kommunikasjonskonseptet FOKUS.

Gleden sto i taket når ny avtale ble signert. Avtalen gjelder for to år med opsjon for ytterligere to. Det er fint å ha FOKUS på fremtiden!

Melvær og Co