kruse-smith.no

17.06.2013

De nye nettsidene til Kruse Smith har gått fra idé til virkelighet!

Under mottoet ”fra idé til virkelighet” har Kruse Smith blitt ett av landets største entreprenør- og eiendomskonsern og en betydelig aktør innen salg av boliger og næringsbygg. En så kompleks aktør har mye på hjertet, og da vi fikk i oppdrag å videreutvikle nettsidene, var en sentral utfordring å få tydelig fram fagområdene og alt det de gjør.

Vi har blant annet tilpasset de nye sidene spesielt til nettbrett. Grunnen er at en stor del av brukerne primært bruker nettbrett og smarttelefoner. Et annet sentral moment var å gjøre sidene brukervennlige for boligkjøpere. Dessuten har vi gjort det enkelt for redaktørene å oppdatere sidene med ny informasjon.

Melvær og Co