Petoro på ONS!

25.11.2013

Petoro forvalter statens eierandeler på norsk sokkel. Andelene kalles ”Statens direkte økonomiske engasjement”, eller SDØE, og selskapet har forvaltet siden 2001. Petoro-navnet kommer av petroleum og oro, som er spansk for gull. Og nettopp det å gjøre olje og gass om til penger er det det handler om.

Nå har vi signert ny avtale og gleder oss stort til å utvikle ONS-konseptet for 2014. Gullfint!

Melvær og Co