Rogaland i bevegelse

31.01.2020

Vi er glad for å se resultater av langsiktig arbeid.

Gjennom de siste to årene har vi samarbeidet med Kolumbus om å få flere Rogalendinger til å sette bilen hjemme av og til. Dette er en viktig oppgave, både for å nå klimamålene satt i Parisavtalen, men også for å bedre framkommeligheten for de som må kjøre bil. 

Epinion har målt resultatene fra den siste av flere kampanjer, samtidig melder Vegdirektoratet at trafikken i Rogaland har gått ned med 4,4%. Vi liker å tro at det har en sammenheng.

 

Melvær og Co